ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

สูบเป็นบริษัทที่ขายบหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร ต้ังปต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เราเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีช่องทางการติดต่อมากมายอาทิเช่น Lazada เว็บไซต์ หรือท่านพบปัญหาสามารถติดต่อสอบทางทางไลน์หรือทางเว็บโดยตรง ทางเรารับประกันสินค้าทุกชนิดจากร้านว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลย

Our Founder Team

นริศ ทรัพย์มา

นริศ ทรัพย์มา

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

พัฒนภูมิ ตั้งทิพย์

พัฒนภูมิ ตั้งทิพย์

หัวหน้าทีม Accountant

ภูวเดช จันทร์ประเสริฐ

ภูวเดช จันทร์ประเสริฐ

สมาชิกในทีม Accountant

พรพิมล สว่างวิทยา

พรพิมล สว่างวิทยา

สมาชิกในทีม Accountant

ภาสกร คมสกุล

ภาสกร คมสกุล

สมาชิกในทีม Accountant

ชาตรี สุวรรณศิริ

ชาตรี สุวรรณศิริ

หัวหน้าทีม Administrator

พงษ์อนันต์ ศิริไล

พงษ์อนันต์ ศิริไล

ผู้ร่วมทีม Administrator

เตชธรร วีรภัทรเมธี

เตชธรร วีรภัทรเมธี

ผู้ร่วมทีม Administrator

นันท์นพิน งามขวัญ

นันท์นพิน งามขวัญ

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

บวรทัต จิตรจำเริญรุ่ง

บวรทัต จิตรจำเริญรุ่ง

หัวหน้าทีม Web Developing

รุ่งโรจน์ พงศ์พัฒนา

รุ่งโรจน์ พงศ์พัฒนา

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

พรรณวร วรภัทรศิริสกุล

พรรณวร วรภัทรศิริสกุล

หัวหน้าทีม Content Creating

กชพรรณ ตรีทรัพย์

กชพรรณ ตรีทรัพย์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

นันทิพร วัชรโสภณ

นันทิพร วัชรโสภณ

หัวหน้าทีม Digital Marketing

กนกนุช ช้างทอง

กนกนุช ช้างทอง

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing